WHITE FEATHER

Acrylics 10" x 10"White Feather - Sylvie Cermak